Sunday, 20 January 2019, 7 Magh 1425, 06:21:07

                                           অধ্যক্ষ

চীফ ইন্সট্রাক্টর   ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক)   অফিস শাখা   হিসাব শাখা      নিরাপত্তা শাখা

ইন্সট্রাক্টর                          প্রধান সহকারী    হিসাব রক্ষক   নিরাপত্তা অফিসার

জুনিয়র   ইন্সট্রাক্টর                    উচ্চমান সহকারী                   নিরাপত্তা প্রহরী

 ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর

ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট